Gerje-mente

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Gerje-mente
Terület kódja
hudi20021
Kiterjedés (ha)
3343.07
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Veszélyeztető tényezők 

  • intenzív, vagy intenzívebb kaszálás 
  • kaszálás felhagyása/hiánya 
  • pásztorkodás felhagyása, legeltetés hiánya 
  • idegenhonos inváziós fajok jelenléte 
  • csatornázás és vízelvezetés 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 20000 - 20000 egyed C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 501 - 1000 egyed C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Vágó csík Cobitis elongatoides 1000 - 2000 egyed C
Réti csík Misgurnus fossilis 101 - 250 egyed C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 1000 - 2000 egyed C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Mocsári teknős Emys orbicularis 11 - 50 egyed C
Közönséges vidra Lutra lutra 25 - 25 egyed D
Ürge Spermophilus citellus 51 - 100 egyed D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6410 kékperjés láprétek 33
6440 ártéri mocsárrétek 134
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 47
1530 pannon szikesek 241

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2019) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/hudi20021 Letöltés dátuma: 2019-11-23
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.