Gerecse

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Gerecse
Terület kódja
hudi20020
Kiterjedés (ha)
2437.10
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Veszélyeztető tényezők 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Bíboros sallangvirág Himantoglossum caprinum 10 - 10 egyed C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 10000 - 10000 egyed C
Gyászcincér Morimus funereus 251 - 500 egyed C
Havasi cincér Rosalia alpina 1100 - 5000 egyed C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus - C
Közönséges denevér Myotis myotis 101 - 200 egyed C
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale - C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum - C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 51 - 100 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 27,34 1
8310 nem látogatható barlangok 1
9130 szubmontán és montán bükkösök 121,86 5
6190 pannon sziklagyepek 24,37 1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 73,11 3
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 1218,55 50
91H0 pannon molyhos tölgyesek 121,86 5
91M0 pannon cseres-tölgyesek 487,42 20

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2020) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/hudi20020 Letöltés dátuma: 2020-01-17
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.