Felső-Tápió

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Felső-Tápió
Terület kódja
hudi20019
Kiterjedés (ha)
2047.64
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Veszélyeztető tényezők 

  • intenzív, vagy intenzívebb kaszálás 
  • kaszálás felhagyása/hiánya 
  • idegenhonos inváziós fajok jelenléte 
  • pásztorkodás felhagyása, legeltetés hiánya 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 4000 - 5000 egyed C
Homoki kikerics Colchicum arenarium 500 - 500 egyed C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 30 - 30 egyed C
Szarvas álganéjtúró Bolbelasmus unicornis - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 251 - 500 egyed C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 501 - 1000 egyed C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Vágó csík Cobitis elongatoides 501 - 1000 egyed C
Réti csík Misgurnus fossilis 501 - 1000 egyed C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 2000 - 3000 egyed C
Lápi póc Umbra krameri 51 - 100 egyed C
Vöröshasú unka Bombina bombina 2000 - 3000 egyed C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Mocsári teknős Emys orbicularis 101 - 250 egyed C
Közönséges vidra Lutra lutra 5 - 5 egyed C
Ürge Spermophilus citellus 200 - 200 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 102,38 5
6260 pannon homoki gyepek 614,29 30
6410 kékperjés láprétek 409,53 20
6440 ártéri mocsárrétek 102,38 5
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 102,38 5
3260 gyors áramlású vízfolyások hínárnövényzete 20,48 1
91F0 keményfás ligeterdők 20,48 1
91N0 pannon homoki borókás-nyárasok 61,43 3

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2019) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/hudi20019 Letöltés dátuma: 2019-11-14
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.