Budaörsi kopárok

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Budaörsi kopárok
Terület kódja
hudi20010
Kiterjedés (ha)
574.68
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Veszélyeztető tényezők 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Szent István-szegfű Dianthus plumarius regis-stephani 1001 - 10000 egyed B
piros kígyószisz Echium maculatum 20 - 20 egyed C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 51 - 100 egyed C
Magyar gurgolya Seseli leucospermum 100000 - 100000 egyed C
Magyar méreggyilok Vincetoxicum pannonicum 3000 - 3000 egyed A
Magyar futrinka Carabus hungaricus - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 501 - 1000 egyed C
Magyar tarsza Isophya costata 501 - 1000 egyed C
Fstös ősziaraszoló Lignyoptera fumidaria - C
Eurázsiai rétisáska Stenobothrus eurasius 101 - 250 egyed C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus - C
Közönséges denevér Myotis myotis - C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 143,67 25
6190 pannon sziklagyepek 57,47 10
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 86,2 15
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 28,73 5
91H0 pannon molyhos tölgyesek 114,94 20

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2019) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/hudi20010 Letöltés dátuma: 2019-09-22
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.