Budai-hegység

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Budai-hegység
Terület kódja
hudi20009
Kiterjedés (ha)
9522.14
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Veszélyeztető tényezők 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Szent István-szegfű Dianthus plumarius regis-stephani 15000 - 20000 egyed B
piros kígyószisz Echium maculatum 31 - 80 egyed C
Bíboros sallangvirág Himantoglossum caprinum 20 - 20 egyed C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 1001 - 10000 egyed C
Dolomitlen Linum dolomiticum 20000 - 30000 egyed A
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 1001 - 10000 egyed B
Magyar gurgolya Seseli leucospermum 25000 - 30000 egyed B
Janka-tarsóka Thlaspi jankae - C
Magyar méreggyilok Vincetoxicum pannonicum 51 - 100 egyed C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 501 - 1000 egyed C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 501 - 1000 egyed C
Anker-araszoló Erannis ankeraria - C
Piros kígyószisz Euphydryas maturna 501 - 1000 egyed C
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria - C
Budai szakállasmoly Glyphipterix loricatella 51 - 100 egyed A
Magyar tarsza Isophya costata 51 - 100 egyed C
Fstös ősziaraszoló Lignyoptera fumidaria - B
Kék pattanó Limoniscus violaceus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 1001 - 10000 egyed C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 101 - 500 egyed C
Gyászcincér Morimus funereus 501 - 1000 egyed B
Havasi cincér Rosalia alpina 501 - 1000 egyed B
Eurázsiai rétisáska Stenobothrus eurasius 101 - 500 egyed B
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus - C
Közönséges denevér Myotis myotis - C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum - C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - C
Ürge Spermophilus citellus 500 - 1000 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6190 pannon sziklagyepek 190,44 2
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 952,21 10
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 95,22 1
8310 nem látogatható barlangok 1
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 95,22 1
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 95,22 1
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 95,22 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 1904,43 20
91H0 pannon molyhos tölgyesek 2856,64 30
91M0 pannon cseres-tölgyesek 952,21

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2019) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/hudi20009 Letöltés dátuma: 2019-09-22
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.