Bársonyos

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Bársonyos
Terület kódja
hudi20005
Kiterjedés (ha)
1209.66
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Veszélyeztető tényezők 

  • vadak károkozása, túltartott vadállomány 
  • vad-és madárszaporító telepek 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 50 - 100 egyed C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Gyászcincér Morimus funereus - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Ürge Spermophilus citellus 100 - 500 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 45,2 3
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 2,91 5
6260 pannon homoki gyepek 71,81 5
6440 ártéri mocsárrétek 29,86 2
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 0,1 0,1
6430 üde-nedves magaskórósok 0,01 0,1
6410 kékperjés láprétek 8,08 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 55,06 4
91M0 pannon cseres-tölgyesek 13,53 3

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2019) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/hudi20005 Letöltés dátuma: 2019-09-22
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.