Fehérvíz

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Fehérvíz
Terület kódja
hudd20031
Kiterjedés (ha)
1550.01
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Veszélyeztető tényezők 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis 100 - 100 egyed C
Közönséges vidra Lutra lutra 4 - 6 egyed D
Északi pocok Microtus oeconomus mehelyi - B


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 232,5 15
6440 ártéri mocsárrétek 155 10
6510 üde magas füvű kaszálórétek 15,5 1
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 77,5 5
6430 üde-nedves magaskórósok 15,5 1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2019) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/hudd20031 Letöltés dátuma: 2019-11-23
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.