Balatoni berkek

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Balatoni berkek
Terület kódja
hudd10012
Kiterjedés (ha)
8648.91
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Általános leírás, jellemzés 

Rendkívül mozaikos terület, főként fátlan vizes élőhelytípusok, kisebb arányban lombhullató erdők találhatók itt. A területre rányomta bélyegét a tőzegkitermelés. Napjainban a tavakban és a nádasokban gazdag madárvilág találja meg létfeltételeit, többek között a cigányráce is. A régi hatalmas mocsarak és lápok jórészt lecsapolásra kerültek, vizüket csatornák vezetik le, még maradt néhány viszonylag jó állapotú ilyen élőhely a területen.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű mádárfajok: Barátréce (Aythya ferina), Barna rétihéja (Circus aeruginosus), Bölömbika (Botaurus stellaris), Cigányréce (Aythya nyroca), Fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon), Hamvas rétihéja (Circus pygargus), Haris (Crex crex), Jégmadár (Alcedo atthis), Kékbegy (Luscinia svecica), Kerceréce (Bucephala clangula), Kis bukó (Mergus albellus), Kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus), Kis kócsag (Egretta garzetta), Kontyos réce (Aythya fuligula), Küszvágó csér (Sterna hirundo), Nagy kócsag (Egretta alba), Nagy lilik (Anser albifrons), Nyári lúd (Anser anser), Pettyes vízicsibe (Porzana porzana), Rétisas (Haliaeetus albicilla), Törpegém (Ixobrychus minutus), Vetési lúd (Anser fabalis), Vörös gém (Ardea purpurea).

Ezek az élőhelyek az ősi vízi világ elszórt maradványai a Balaton déli partvidékén. Az egykori tőzegbányagödrök sekély mélyedéseiben ma nyílt vízfelületű tavak találhatók, közöttük átmeneti lápok, mocsárrétek és sás-dominálta élőhelyek. A területen mesterséges halastavak is létesültek.

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzés: A Natura 2000 különleges madárvédelmi terület természetvédelmi célkitűzése az azon előforduló, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű madárfajok költő-, vonuló és telelő állományainak, egyedszámának, populációi életképességének megőrzése, a fajok ökológiai szükségleteinek megfelelő és életfeltételeiket biztosító élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének biztosítása, fenntartása, helyreállítása.

A terület fő célkitűzése: A Natura 2000 különleges madárvédelmi terület kiemelkedő élőhelyi változatosságának, mozaikosságának biztosítása. A kedvező ökológiai állapot felé irányuló folyamatok hosszú távú fenntartása.

További célok és végrehajtandó feladatok: A terület vízellátásának és természeteshez közeli vízjárásának biztosítása a fészkelő vízimadárfajok és az azok táplálékbázisát alkotó vízi szervezetek ökológiai igényeinek megfelelően. •A táplálékbázisban komoly szerepet játszó halfajok ívóhelyeinek fenntartása, rehabilitációja, új ívóhelyek létrehozása, fejlesztése. •A természetvédelmi szempontok érvényre juttatása a legnagyobb összefüggő vízfelület a Fehérvízi-láp („Nekota-tó”) vízszintjének szabályozása során. •A halastavakon a fészkelési időszakban bekövetkező szélsőséges vízszintváltozások kivédése a töltéslábakon fészkelő fajok érdekében. •A nádasok időbeni és térbeni változatosságának biztosítása érdekében a természetvédelmi szempontokat is figyelembe vevő módszerek hosszú távú alkalmazása a téli nádaratás során. •A haris (Crex crex) költését biztosító gyepterületek kiterjedésének növelése, hariskímélő kaszálási technikák alkalmazása. •A pusztuló nádasok revitalizációja az optimális vízszintváltozás és természetvédelmi szempontokat is érvényre juttató területkezelés biztosításával. •A nagyvadállomány különösen a vaddisznó által okozott természetvédelmi károk csökkentése •A nádas és gyepszegélyek határán a mozaikosság fenntartása. •Természetvédelmi céloknak megfelelő erdőgazdálkodás kialakítása, a faültetvények erdővé történő átalakítása. Erdők többkorúsítása, a szigetek fásszárú állományainak, bokrosainak fenntartása megfelelő fészkelőhelyek biztosítása, illetve fenntartása érdekében a fészkelő fajok részére (pl. rétisas, bakcsó stb). •Idegenhonos, invazív fajokkal szembeni védekezés. •A zárt, nagy kiterjedésű nádasok rezervátum jellegének fenntartása és erősítése a költő-, vonuló és telelő madárállományok nyugalma és zavartalansága érdekében. •Az abiotikus katasztrófák (pl: tűzkár) elhárítása. 

Veszélyeztető tényezők 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Fülemlesitke Acrocephalus melanopogon 10 - 40 pár C
Jégmadár Alcedo atthis 20 - 25 pár B
Tőkés réce Anas platyrhynchos 2000 - 4000 egyed C
Böjti réce Anas querquedula 50 - 80 egyed C
Nagy lilik Anser albifrons 2500 - 5000 egyed C
Nyári lúd Anser anser 5000 - 8000 egyed A
Nyári lúd Anser anser 80 - 100 pár B
Kis lilik Anser erythropus 0 - 1 egyed D
Vetési lúd Anser fabalis 1000 - 2000 egyed B
Békászó sas Aquila pomarina 0 - 2 egyed D
Vörös gém Ardea purpurea 30 - 40 pár B
Vörös gém Ardea purpurea 20 - 50 egyed B
Réti fülesbagoly Asio flammeus 0 - 2 pár D
Barátréce Aythya ferina 300 - 500 egyed C
Cigányréce Aythya nyroca 40 - 50 pár B
Cigányréce Aythya nyroca 40 - 60 egyed C
Bölömbika Botaurus stellaris 5 - 15 egyed C
Bölömbika Botaurus stellaris 15 - 20 pár C
Vörösnyakú lúd Branta ruficollis 0 - 1 egyed D
Lappantyú Caprimulgus europaeus 3 - 5 pár D
fattyúszerkő Chlidonias hybrida 0 - 5 pár D
Kormos szerkő Chlidonias niger 0 - 7 pár D
Fehér gólya Ciconia ciconia 30 - 50 egyed C
Fekete gólya Ciconia nigra 10 - 10 egyed C
Fekete gólya Ciconia nigra 0 - 2 pár C
Kígyászölyv Circaetus gallicus 0 - 2 egyed D
Barna rétihéja Circus aeruginosus 100 - 100 egyed C
Barna rétihéja Circus aeruginosus 15 - 20 pár C
Kékes rétihéja Circus cyaneus 10 - 15 egyed D
Hamvas rétihéja Circus pygargus 2 - 4 pár C
Hamvas rétihéja Circus pygargus 5 - 10 egyed B
Haris Crex crex 5 - 10 pár C
Közép fakopáncs Dendrocopos medius 5 - 10 pár D
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 200 - 300 pár B
Fekete harkály Dryocopus martius 5 - 10 pár D
Nagy kócsag Egretta alba 100 - 120 pár B
Nagy kócsag Egretta alba 100 - 200 egyed B
Kis kócsag Egretta garzetta 0 - 25 pár C
Kis kócsag Egretta garzetta 5 - 20 egyed C
Kerecsensólyom Falco cherrug 0 - 5 egyed D
Kék vércse Falco vespertinus 0 - 20 egyed D
Örvös légykapó Ficedula albicollis 0 - 2 pár D
Rétisas Haliaeetus albicilla 10 - 15 egyed C
Rétisas Haliaeetus albicilla 3 - 3 pár C
Gólyatöcs Himantopus himantopus 20 - 30 egyed C
Törpegém Ixobrychus minutus 70 - 90 pár B
Tövisszúró gébics Lanius collurio 50 - 100 pár C
Erdei pacsirta Lullula arborea 0 - 24 pár C
Kékbegy Luscinia svecica 5 - 10 pár C
Barna kánya Milvus migrans 0 - 13 egyed D
Bakcsó Nycticorax nycticorax 50 - 80 egyed C
Bakcsó Nycticorax nycticorax 40 - 50 pár B
Halászsas Pandion haliaetus 1 - 4 egyed C
Darázsölyv Pernis apivorus 0 - 2 pár D
Darázsölyv Pernis apivorus 2 - 3 egyed D
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 300 - 500 egyed B
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 100 - 100 pár B
Pajzsoscankó Philomachus pugnax 100 - 200 egyed D
Hamvas küllő Picus canus 1 - 3 pár D
Kanalasgém Platalea leucorodia 5 - 12 egyed C
Batla Plegadis falcinellus 0 - 5 egyed D
Kis vízicsibe Porzana parva 7 - 11 pár C
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 50 - 60 pár B
Gulipán Recurvirostra avosetta 10 - 30 egyed C
Küszvágó csér Sterna hirundo 3 - 5 pár C
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 100 - 200 egyed D
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 20 - 30 pár D
Kis vöcsök Tachybaptus ruficollis 40 - 60 egyed D
Piroslábú cankó Tringa totanus 3 - 5 pár C


Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2019) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/hudd10012 Letöltés dátuma: 2019-09-22
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.