Bujáki Hényeli-erdő és Alsó-rét

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Bujáki Hényeli-erdő és Alsó-rét
Terület kódja
hubn21094
Kiterjedés (ha)
50.21
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Veszélyeztető tényezők 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 400 - 4000 egyed C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 500 - 500 egyed C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax 50 - 50 egyed D
Magyar tarsza Isophya costata - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 100 - 100 egyed D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 50 - 50 egyed D
Vágó csík Cobitis elongatoides 30 - 30 egyed D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Közönséges vidra Lutra lutra 2 - 2 egyed D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6510 üde magas füvű kaszálórétek 10,7
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 2,51
6250 pannon löszsztyeppek 0,6
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 7,8 20
91M0 pannon cseres-tölgyesek 10,9 20

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2019) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/hubn21094 Letöltés dátuma: 2019-09-22
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.