Bujáki Csirke-hegy és Kántor-rét

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Bujáki Csirke-hegy és Kántor-rét
Terület kódja
hubn20058
Kiterjedés (ha)
170.61
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Veszélyeztető tényezők 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
piros kígyószisz Echium maculatum 20 - 20 egyed D
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 12000 - 12000 egyed C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 50 - 50 egyed D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 3000 - 10000 egyed C
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 200 - 200 egyed D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 20 - 20 egyed D
Vöröshasú unka Bombina bombina 10 - 50 egyed D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 8,6 40
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 0,1 2
6510 üde magas füvű kaszálórétek 0,9
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 0,5 5
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 5,12 3
6430 üde-nedves magaskórósok 0,49
91H0 pannon molyhos tölgyesek 26 15
91M0 pannon cseres-tölgyesek 30,5 1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2019) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/hubn20058 Letöltés dátuma: 2019-09-22
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.