Kisgyőri Halom-vár-Csincse-völgy - Cseh-völgy

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Kisgyőri Halom-vár-Csincse-völgy - Cseh-völgy
Terület kódja
hubn20007
Kiterjedés (ha)
1000.89
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Veszélyeztető tényezők 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
piros kígyószisz Echium maculatum 30 - 30 egyed C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 2750 - 2750 egyed C
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 500 - 500 egyed C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 300 - 500 egyed D
Díszes légivadász Coenagrion ornatum 5 - 50 egyed C
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 100 - 1000 egyed C
Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata 100 - 100 egyed C
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis 5 - 50 egyed C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 1000 - 1000 egyed C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 10 - 100 egyed D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 10 - 10 egyed D
Vöröshasú unka Bombina bombina 500 - 500 egyed D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 12 1,7
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 25 4
6430 üde-nedves magaskórósok 2 2
6410 kékperjés láprétek 0,36
6510 üde magas füvű kaszálórétek 21 2,7
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 30 0,2
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 15 10,6
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 3 6
91H0 pannon molyhos tölgyesek 3 1
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 120
91M0 pannon cseres-tölgyesek 520 42,2

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2019) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/hubn20007 Letöltés dátuma: 2019-12-13
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.