Kisgyőri Ásottfa-tető - Csókás-völgy

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Kisgyőri Ásottfa-tető - Csókás-völgy
Terület kódja
hubn20005
Kiterjedés (ha)
2424.19
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Veszélyeztető tényezők 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
piros kígyószisz Echium maculatum 500 - 500 egyed B
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 105000 - 105000 egyed C
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 32000 - 32000 egyed C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 300 - 300 egyed C
Anker-araszoló Erannis ankeraria 10 - 100 egyed C
Piros kígyószisz Euphydryas maturna 10 - 100 egyed C
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 500 - 500 egyed C
Remetebogár Osmoderma eremita - D
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Vöröshasú unka Bombina bombina 100 - 100 egyed D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 30 - 30 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis 20 - 20 egyed C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 50 - 50 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6190 pannon sziklagyepek 0,24 0,01
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 0,33 0,01
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 150,28 6,2
8310 nem látogatható barlangok
9110 mészkerülő bükkösök 2,82 0,07
9130 szubmontán és montán bükkösök 362,16 15
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 0,04 0,01
6250 pannon löszsztyeppek 0,08
6430 üde-nedves magaskórósok 0,46 0,02
6510 üde magas füvű kaszálórétek 26,17
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 36,73 1,5
6440 ártéri mocsárrétek 0,32
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 5,11 0,2
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 43,1 1,8
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 605 25
91H0 pannon molyhos tölgyesek 467,91 17,5
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 2,95
91M0 pannon cseres-tölgyesek 530,51 21,9

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2019) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/hubn20005 Letöltés dátuma: 2019-09-21
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.