Kerka mente

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Kerka mente
Terület kódja
hubf20044
Kiterjedés (ha)
7340.78
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Veszélyeztető tényezők 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - B
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Lápi tarkalepke Euphydryas aurinia - D
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - D
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 2000 - 2000 egyed C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - B
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Balin Aspius aspius - C
Vágó csík Cobitis elongatoides - C
Ingola Eudontomyzon spp. - B
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus - B
Homoki küllő Romanogobio kesslerii - D
Leánykoncér Rutilus pigus - D
Törpecsík Sabanejewia aurata - D
Lápi póc Umbra krameri - C
Magyar bucó Zingel zingel - D
Vöröshasú unka Bombina bombina 20000 - 30000 egyed C
Sárgahasú unka Bombina variegata 200 - 200 egyed D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 2000 - 2000 egyed C
Mocsári teknős Emys orbicularis 50 - 50 egyed D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 100 - 100 egyed C
Eurázsiai hód Castor fiber 20 - 30 egyed B
Közönséges vidra Lutra lutra 15 - 15 egyed C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 100 - 100 egyed C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 50 - 50 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis 200 - 200 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 404 4,5
3260 gyors áramlású vízfolyások hínárnövényzete 2 0,8
6510 üde magas füvű kaszálórétek 571,6
91F0 keményfás ligeterdők 1050 4
6430 üde-nedves magaskórósok 22,02 0,3
3130 törpekákás iszapnövényzet 1 0,01
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 32,3 0,3
6410 kékperjés láprétek 98 3
6440 ártéri mocsárrétek 735 13
91L0 illír gyertyános-tölgyesek 295 0,8

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2019) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/hubf20044 Letöltés dátuma: 2019-12-14
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.