Fenntartható természetvédelem a magyarországi Natura 2000 területeken című projekt zárókonferenciája

Fenntartható természetvédelem a magyarországi Natura 2000 területeken című projekt zárókonferenciája

2016. október 28.

A „Fenntartható természetvédelem magyarországi Natura 2000 területeken” című projekt 2012-ben négy évre szóló, 2 009 174 svájci frank összegű támogatást kapott a Svájci-Magyar Együttműködési Program finanszírozásában.

A projekt kezdetekor ismert volt, hogy a hazai Natura 2000 területek esetén különösen rossz helyzetben vannak bizonyos vizes élőhely-típusok és az erdei élőhely-típusok, valamint adathiányos a fajok egy része, így nem rendelkezünk a természetvédelmi helyzet értékeléséhez szükséges adatokkal (elterjedés, állománynagyság és annak változása, trend). A Szent István Egyetem, az MTA Ökológiai Kutatóközpontja és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület konzorciuma arra vállalkozott, hogy ezeken a területeken előrelépést érjen el a fenti projekt segítségével. A projekt azt tűzte ki céljául, hogy a jogszabályban rögzített formátumban elkészíti két SPA (különleges madárvédelmi Natura 2000 terület) fenntartási tervét, valamint elvégzi az ehhez szükséges megalapozó vizsgálatokat és magát a tervezési folyamatot is..

A projekt módszereket fejlesztett és ezek segítségével adatokat gyűjtött többek között 6 hal-, 3-3 kétéltű- és hüllő-, 23 madár-, 10 denevér-, és 4 ragadozó emlősfajról, 5 növényfajról, a legrosszabb állapotban lévő erdei és vizes Natura 2000 élőhelyek időbeni változásairól, az erdők állapotának vizsgálatáról, az erdőkben található holtfáról, az erdőkben tapasztalható nagyvadhatásról. Az adatgyűjtés különféle módjai mintaterületektől országos szintig zajlottak.

A konferencia megnyitója

Tóth Péter projektmenedzser megnyitja a zárókonferenciát (fotó: Nagy Dénes)

Az adatok felhasználásával, valamint részvételi tervezéssel elkészültek a Mátra hegység, valamint Kiskunsági szikes-tavak fenntartási tervei, összesen több, mint 103.484 hektár területre, illetve a tervek az érintett gazdálkodókkal, földhasználókkal is egyeztetésre kerültek.

Az SCO köszöntője

Csáka Gabriella, a Svájci Együttműködés Iroda munatársa köszönti a konferenciát (fotó: Nagy Dénes)

A projekt a fenntartási tervezés módszertanát is fejlesztette; a tervekben is javasolt kezelési előírásokat a két mintaterületünkön kb. 250-250 hektáron élőhely-kezelési mintaprojektek során tesztelte ökológiai és ökonómiai szempontból, és a tapasztalatok beépültek a fenntartási tervekbe.

Az elmúlt évek során elvégzett munkáról adott számot a projekt a gödöllői, 2016. október 27-i zárókonferencián.

A konferencia előadásai az alábbi linkeken érhetőek el.

SZIE monitoring feladatok

MTA ÖK monitoring feladatok

MME monitoring feladatok

SZIE élőhelykezelés

SZIE fenntartási tervezés

MME nyilvánosság és menedzsment

Svájcban 2006-ban népszavazás döntött arról, hogy 1,3 milliárd svájci frankkal támogatják az Európai Unióhoz 2004 óta csatlakozott országok felzárkózását és a kibővített EU gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeinek csökkentését. Magyarország 2012 júniusában sikeresen lekötötte a Svájci Hozzájárulás teljes összegét, mintegy 31 milliárd forintot, melynek köszönhetően 37 projekt, program, illetve alap részesült támogatásban.

 

A svájci hozzájárulásról további információ található a http://www.svajcihozzajarulas.hu  és a http://palyazat.gov.hu/svajci_hozzajarulas címen.

nike air max 2019 trainers