SH/4/8 projekt

Fenntartható természetvédelem a magyarországi Natura 2000 területeken című projekt zárókonferenciája

2016. október 28.

A „Fenntartható természetvédelem magyarországi Natura 2000 területeken” című projekt 2012-ben négy évre szóló, 2 009 174 svájci frank összegű támogatást kapott a Svájci-Magyar Együttműködési Program finanszírozásában.

A projekt kezdetekor ismert volt, hogy a hazai Natura 2000 területek esetén különösen rossz helyzetben vannak bizonyos vizes élőhely-típusok és az erdei élőhely-típusok, valamint adathiányos a fajok egy része, így nem rendelkezünk a természetvédelmi helyzet értékeléséhez szükséges adatokkal (elterjedés, állománynagyság és annak változása, trend). A Szent István Egyetem, az MTA Ökológiai Kutatóközpontja és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület konzorciuma arra vállalkozott, hogy ezeken a területeken előrelépést érjen el a fenti projekt segítségével. A projekt azt tűzte ki céljául, hogy a jogszabályban rögzített formátumban elkészíti két SPA (különleges madárvédelmi Natura 2000 terület) fenntartási tervét, valamint elvégzi az ehhez szükséges megalapozó vizsgálatokat és magát a tervezési folyamatot is..

A projekt módszereket fejlesztett és ezek segítségével adatokat gyűjtött többek között 6 hal-, 3-3 kétéltű- és hüllő-, 23 madár-, 10 denevér-, és 4 ragadozó emlősfajról, 5 növényfajról, a legrosszabb állapotban lévő erdei és vizes Natura 2000 élőhelyek időbeni változásairól, az erdők állapotának vizsgálatáról, az erdőkben található holtfáról, az erdőkben tapasztalható nagyvadhatásról. Az adatgyűjtés különféle módjai mintaterületektől országos szintig zajlottak.

A konferencia megnyitója

Tóth Péter projektmenedzser megnyitja a zárókonferenciát (fotó: Nagy Dénes)

Az adatok felhasználásával, valamint részvételi tervezéssel elkészültek a Mátra hegység, valamint Kiskunsági szikes-tavak fenntartási tervei, összesen több, mint 103.484 hektár területre, illetve a tervek az érintett gazdálkodókkal, földhasználókkal is egyeztetésre kerültek.

Az SCO köszöntője

Csáka Gabriella, a Svájci Együttműködés Iroda munatársa köszönti a konferenciát (fotó: Nagy Dénes)

A projekt a fenntartási tervezés módszertanát is fejlesztette; a tervekben is javasolt kezelési előírásokat a két mintaterületünkön kb. 250-250 hektáron élőhely-kezelési mintaprojektek során tesztelte ökológiai és ökonómiai szempontból, és a tapasztalatok beépültek a fenntartási tervekbe.

Az elmúlt évek során elvégzett munkáról adott számot a projekt a gödöllői, 2016. október 27-i zárókonferencián.

A konferencia előadásai az alábbi linkeken érhetőek el.

SZIE monitoring feladatok

MTA ÖK monitoring feladatok

MME monitoring feladatok

SZIE élőhelykezelés

SZIE fenntartási tervezés

MME nyilvánosság és menedzsment

Svájcban 2006-ban népszavazás döntött arról, hogy 1,3 milliárd svájci frankkal támogatják az Európai Unióhoz 2004 óta csatlakozott országok felzárkózását és a kibővített EU gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeinek csökkentését. Magyarország 2012 júniusában sikeresen lekötötte a Svájci Hozzájárulás teljes összegét, mintegy 31 milliárd forintot, melynek köszönhetően 37 projekt, program, illetve alap részesült támogatásban.

 

A svájci hozzájárulásról további információ található a http://www.svajcihozzajarulas.hu  és a http://palyazat.gov.hu/svajci_hozzajarulas címen.

Fenntartási tervezés és módszertan

2016. október 25.

A „fenntartható természetvédelem megalapozása magyarországi Natura 2000 területeken” (Svájci-Magyar Együttműködési Program, Végrehajtási Megállapodás száma: SH/4/8) című projekt keretén belül 12 db Natura 2000 területre vonatkozóan készültek fenntartási tervek.

A fenntartási tervek készítése közben számos tapasztalat, probléma és javaslat fogalmazódott meg a tervezőkben. A lenti linkeken letölthető végleges, projekt keretén belül megszületett fenntartási tervek mellett az általunk legfontosabbnak tartott témakörök szerint foglaljuk össze tapasztalatainkat, javaslatainkat, bízva abban, hogy használható módszertani segítséget tudunk ezzel nyújtani a további fenntartási tervek készítéséhez.

Fenntartási terv HUKN10002

Fenntartási terv HUKN 20021

Fenntartási terv HUKN20013

Fenntartási terv HUBN20009

Fenntartási terv HUBN20050

Fenntartási terv HUBN20049

Fenntartási terv HUBN20048

Fenntartási terv HUBN20047

Fenntartási terv HUBN20046

Fenntartási terv HUBN20044

Fenntartási terv HUBN10006

Módszertani kézikönyv a Natura 2000 fenntartási tervek készítéséhez

A lenti linken az összes terv és a módszertani kézikönyv egyben, csomagolt állomány formájában tölthető le.

Vizes élőhelyekről szóló konferencia a Gödöllői Természetfilm Fesztivál kísérőrendezvényeként

2016. május 31.
A Haszonállat-génmegőrzési Központ, a GATE Zöld Klub és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 2016. május 20-án 10.00 órai kezdettel „A biodiverzitás fenntartása és megőrzése vizeinkben és vizes élőhelyeinken” címmel rendezett konferenciát a HáGK Báldy Bálintról elnevezett Konferencia Központjában. A Konferencia a HáGK Biodiverzitás Világnapi rendezvénye volt.
A biodiverzitás fenntartása és megőrzése vizeinkben és vizes élőhelyeinken
A projekt részéről Tóth Péter tartott előadást (fotó: Nagy Dénes)
 
A konferencia célja volt, hogy vezető hazai szakemberek segítségével hívjuk fel a figyelmet hazánk még meglévő és Európában egyedülálló biológiai sokféleségére, valamint a sokféleség megőrzésének fontosságára. A konferencia résztvevői az előadások során széleskörű ismereteket szerezhettek hazai vizeink és vizes élőhelyeink biológiai sokféleségéről, valamint az ezek megőrzésére irányuló programokról, melyeket kutatóintézetek, egyetemek, nemzeti parkok és civil szervezetek valósítanak meg.
A Konferencia több szállal kapcsolódott a Gödöllőn második alkalommal megrendezett Nemzetközi Természetfilm Fesztiválhoz is, melynek időpontja 2016. május 18-22 volt.

A konferencia előadásai a lenti linken elérhetők.

Denevérkutatási műhelymunka a tizedik Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferenciasorozat keretében

2016. május 23.

Április 1-3 között zajlott a Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferenciasorozat (MTBK) idei, tizedik találkozója, az MTBK műhelytalálkozó (X. MTBK), amelynek témája a Kárpát-medencében őshonos emlősfajokkal kapcsolatos kutatások, különös figyelemmel a természetvédelmi vonatkozásokra.

MTBK_X

A konferencián a hazai emlőskutatással foglalkozók jelentős része jelen volt (fotó: Nagy Dénes)

Svájci projektünk egy denevérkutatásokkal kapcsolatos műhelymunka szervezésével vette ki a részét az eseményből, de más szekciókban is szerepeltek a projekt eredményeit bemutató előadások, poszterek, főként a konferencia tematikájához illeszkedő ragadozófelmérési és vadhatást kutató tevékenységek által.

A "Fenntartható természetvédelem magyarországi Natura 2000 területeken" SH/4/8 projekt előrehaladásának összefoglalása, 2015

2016. március 23.

A projekt a terveknek megfelelően zajlott 2015-ben is. A biológiai monitoring projektben kidolgozott módszertanai a Földművelésügyi Minsiztérium asztalán várnak jóváhagyásra, de az adatgyűjtések folytatódtak az évben. Az adatgyűjtéssel érintett területek jelentősen növekedtek (összesen 960 000 ha), itt új, jó minőségű adatokat sikerült gyűjteni.

A 12 Natura 2000 terület elkészült fenntartási terveit sikeresen vitattuk meg az érintettekkel (áprilisban a Kiskunsági területek esetén, júliusban a Mátrában), részvételi tervezés fórumok során, több helyszínen. A tervváltozatokat a projekt honlapján tettük elérhetővé (kiskunsági és mátrai tervek), de az érintetteknek a fórumokon kézhez kaphatták a kinyomtatott példányokat is. A fórumokat a helyi média képviselői is felkeresték (http://www.kiskorostv.hu/hirek.php?hirid=1653).

Az elkészült fenntartási tervek muníciót szolgáltattak a mintaterületek gyakorlati kezelési kisérleteihez (mintaterületi tesztelés, 4. tevékenység). Ezeken a területeken külön monitoring tevékenység folyik, az alapadatok felvételezése megtörtént, az első jelentések elkészültek a Mátrában és a Kiskunságban. Az állami természetvédelem Természetvédelmi Információs Rendszerével való adatátvitel informatikai hátterének fejlesztése megkezdődött.

A projekt kommunikációs tevékenységeket megerősítettük 2015-ben. Minden Sváci-Magyar Együttműködési Programból finanszírozott természetvédelmi projekt eredményeinek bemutatására és összevetésére konferenciát szerveztünk az I. Nemzetközi Természetvédelmi Fesztivál kísérőrendezvényeként Gödöllőn, 2015.05.15-én (http://natura.2000.hu/hu/csoportok/projektblog/termeszetvedelmi-tamogatasok-svajcbol). További kommunikációs lépések voltak a falugazdászok és agrár szaktanácsadók számára tartott képzések és elkészített kiadványok, melyek segítségével ismertettük az agrár-környezetvédelmi kifizetések rendszerét, benne a projekt által 2013-ban kidolgozott és szakigazgatás által elfogadott javaslattal. 1700 szakértőt személyesen sikerült képezni a projekt által elkészített anyagok segítségével az agrár biodiverzitás negatív tredjeinek elkerülése érdekében. A korábban elkészült Terepi madárhatározó gazdálkodóknak kiadvány ötletétől vezérelve két hasonló terepi határozók kivitelezését kezdtük meg halastavi gazdálkodók és erdőgazdálkodók részére, melyeket 2016-ban tervezünk megjelentetni. A tudományos kommunikáció továbbra is a projekt egyik nagy erőssége maradt.

A projekt félidős pénzügyi aduditját elküldtük a Közreműködő Szervezetnek, és a szükséges finomítások után a jelentés 2015 februárjában elfogadásra került. 2015.07.02-án a Széchenyi Programiroda megtartotta a projekt kötelező helyszíni ellenőrzését, ahol a projekt helyzetét kedvezőnek ítélték. A projekt időtartamának két hónapos meghosszabbítását kezdeményeztük a Közreműködő Szervezetnél, melyet a projekt Végrehajtási Megállapodásának harmadik módosításaként befogadtak 2015.10.30-án. Az indikátoraink teljesülése folytatódott a leadott részjelentéseinknek megfelelően.

A projekttel kapcsolatos dokumentumokat a projekt honapjának dokumentumtárába folyamatosan töltjük fel (http://natura.2000.hu/hu/filedepot).

Sikeresen lezajlott az V. Herpetológiai Előadóülés

2016. március 11.

Március 7-én a Magyar Természettudományi Múzeumban ötödik alkalommal rendeztük meg a Herpetológiai Előadóülést, amin ötven hazai és külföldi szakember vett részt. A rendezvényen résztvevők 25 előadást és 1 posztert láthattak, melyek összefoglalói ide kattintva érhetőek el.

A rendezvényt Babocsay Gergely, az MME KHVSZ elnöke nyitotta meg. Ezután egy angol nyelvű szekció következett, amelynek nyitó előadójaként Victor Goyannes Dill Orrico, a Universidade Estadual de Santa Cruz (Ilhéus, Bahía, Brazília) Kétéltűgyűjteményének vezetője beszélt Amazónia és az Atlanti Esőerdő biogeográfiai kapcsolatáról. 

Három egyetemi hallgató és doktorandusz vállalkozott arra, hogy angol nyelven mutassa be munkáját és részt vegyen a hallgatói versenyen, amelynek győztese Lőrincz Dávid (Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Biológus Szak) lett „Astroglial architecture of Squamata as compared to the astroglia of Crocodilia and Testudines: A GFAP study” című előadásával. A három hallgatói előadás után Konrad Mebert, svájci kutató mutatta be munkáját az idei év hüllője, a kockás sikló monitorozásával kapcsolatos eredményeiről.

A második szekcióban gyakorlati természetvédelmi előadások következtek a hazai herpetofaunát érintő veszélyekről, mocsári teknős tojásrakóhelyek védelméről, a KHVSZ programjairól, a herptérkép program eredményeiről, a rákosi vipera visszatelepítési programjáról, kétéltűgázolások monitorozásáról és az autópálya-menti élőhelyek herpetofaunájáról. A szekció két záróelőadása során magyar kutatók eredményeit hallhattuk Albánia herpetofaunájáról és annak természetvédelmi értékeléséről. Ehhez a két előadáshoz kapcsolódott szorosan az ülés egyetlen posztere, melyen a görög karsztvipera taxonómiai státuszát ismertette angolul a nemzetközi szerzőgárda.

Ebéd után Carla Santana Cassini az Universidade Estadual de Santa Cruz (Ilhéus, Bahía, Brazília) kutatója beszélt arról, hogy hogyan lehet a morfológiát és a genetikai vizsgálatokat felhasználni a fajhatárok meghúzásához. A plenáris előadás révén felvezetett taxonómia és viselkedésökológia szekcióban mocsári teknős filogeográfiájáról, vizisikló táplálékösszetételéről, kétéltűek bioakusztikai vizsgálatáról, két hazai békafaj kitridgomba fertőzésének vizsgálatáról, ibériai hegyigyíkok személyiségvizsgálatáról és a zöld gyík szexuális jelzéseiről hallhattunk érdekességeket.

Az utolsó szekcióban pedig populációbiológiai témákat ismerhettünk meg: a mocsári teknős aktivitási mintázatáról, két mocsári teknős élőhelyének összehasonlításáról, a foltos szalamandra mozgásmintázatáról és a bombatölcsérek szikes vizeinek kétéltűfaunájáról láthattunk előadásokat.

Az Előadóülés a "Fenntartható természetvédelem magyarországi Natura 2000 területeken" projekt támogatásával került megrendezésre. Az eredeti hír és további képek az MME Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztályának honlapján megjelent cikkben találhatók.

MMM XIX. és MAP II. Országos Találkozó és szeminárium

2016. február 24.

2016. február 20-án rendeztük meg a Mindennapi Madaraink Monitoringja XIX. és a Madáratlasz Program II. Országos Találkozóját, mintegy száz felmérőnk és más érdeklődők* részvételével. Szombat estétől vasárnap kora délutánig nemcsak az előbbi rendezvények zajlottak, hanem a Madáratlasz Program (MAP) koordinátoraival és leendő koordinátoraival folytattuk a szakmai műhelymunkát.

A rendezvény a "Fenntartható természetvédelem magyarországi Natura 2000 területeken" projekt támogatásával került megrendezésre. Az eredeti hírek és további képek az MME Monitoring Központjának Madáratlasz Program oldalán jelentek meg.

Mátrai fenntartási tervek első körös egyeztetése

2015. június 19.

A kiskunsági egyeztetési kör után a Fenntartható természetvédelem magyarországi Natura 2000 területeken projekt keretében elkészültek az első mátrai területekről szóló tervváltozatok. Az érintett területek:

Mátra SPA (HUBN10006)
Recski Hegyes-hegy SAC (HUBN20044)
Mátra északi letörése SAC (HUBN20047)
Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rossz-rétek SAC (HUBN20048)
Mátrabérc–fallóskúti-rétek SAC (HUBN20049)
Gyöngyöspatai Havas SAC (HUBN20050)
Nyugat-Mátra SAC (HUBN20051)
Gyöngyösi Sár-hegy SAC (HUBN20046)

A lenti linken is elérhető meghívó alapján minden kedves érintett részvételére számítunk! A tervek összevont, társadalmi egyeztetésre szánt változatát a honlapról lehet letölteni, a meghívóban jelzett módon. Kérjük, támogassa a projektet az adatainak megadásával! Köszönjük!

Update:

Az összevont terv, miután az egyeztetések megtörténtek, lekerült a honlapról, hiszen a tervkészítők átdolgozzák a fenntartási terveket ezen egyeztetések alapján. A honlap dokumentumtárjából elérhetőek az egyes területekre vonatkozó legfrissebb tervváltozatok, amelyeket igyekszünk naprakészen tartani.

Update2:

Az egyeztető fórum jegyzőkönyve is elérhető a honlapról, ugyanebben a mappában a fórumon elhangzott előadások is elérhetőek.

Természetvédelmi támogatások Svájcból

2015. május 15.

Hat természetvédelmi célú projektet támogat a svájci adófizetők pénzéből a Svájci-Magyar Együttműködési Program. A projektek eredményeiről a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által szervezett, 2015. május 15-én Gödöllőn tartott konferencián adtak számot a projekt-végrehajtók.

Jean-François Paroz, a Svájci Államszövetség budapesti nagykövete mond köszöntőt

Jean-François Paroz, a Svájci Államszövetség budapesti nagykövete, a konferencia köszöntőjében kiemelte, hogy a természeti sokféleség védelme, az ezzel kapcsolatos oktatási, kutatási és kommunikációs tevékenységek egyre nagyobb figyelmet követelnek, ezért döntött közösen a svájci és a magyar kormány arról, hogy 2 milliárd forinttal támogatják a természetvédelmi projekteket. A projektek széles körben ölelik fel a Natura 2000 hálózattal kapcsolatos feladatokat, melyeket állami és civil szervezetek, kutatóközpontok és oktatási intézmények valósítanak meg.

Dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere köszönti a konferencia résztvevőit

A konferencia előadásai megtekinthetők az alábbi linkeken.

 

Az állami természetvédelem feladatai a Svájci-Magyar Együttműködési Program vonatkozásában - Schmidt András, főosztályvezető-helyettes, Földművelésügyi Minisztérium

A „Közösségi jelentőségű, illetve védett és fokozottan védett állatfajok felmérése és monitoring módszertan kidolgozása Vas, Zala és Somogy megye Natura 2000 területein” című projekt eredményeinek bemutatása

Az „Erdei életközösségek védelmét megalapozó többcélú állapotértékelés a magyar Kárpátokban” című projekt eredményeinek bemutatása

A „Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken” című projekt eredményeinek bemutatása

Az „Összefogással a természeti értékeink megőrzéséért„ című projekt eredményeinek bemutatása

Az „Égig érő tanterem” című projekt eredményeinek bemutatása - KOKOSZ

Az „Égig érő tanterem” című projekt eredményeinek bemutatása - MME

A „Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése” című projekt eredményeinek bemutatása

Kiskunsági fenntartási tervek egyeztetési fórumai

2015. április 27.

Értékes tapasztalatokat gyűjtött a „Fenntartható természetvédelem magyarországi Natura 2000 területeken”, Svájci-Magyar Együttműködési Program támogatásával megvalósuló projekt a kiskunsági területekre készülő fenntartási tervek első változatainak egyeztető fórumain.

Fülöpszállás, fórum utáni egyeztetés gazdálkodókkal

Ezeken a fórumokon nyílt lehetőség a négy terület természeti értékeit és területhasználatát bemutató tanulmányok megvitatására, melyekben az érintettekkel előzetesen konzultálva természetvédelmi szakemberek megfogalmazták a területek természetvédelmi céljait és a javasolt fenntartási előírásokat. A terveket a natura.2000.hu oldalról előzetesen le lehetett tölteni. Három programhelyszínen - Fülöpszállás, Kiskőrös és Harta -, április 9., és április 15-16. időpontokban szervezett egyeztető fórumokat a tervek kidolgozásáért felelős Szent István Egyetem. A fórumokra - a terv kidolgozásában közreműködő projektcsapat és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság témafelelősein kívül - olyan érintetti csoportokat - gazdálkodók, érintett hatóságok és hivatalok szakemberei - hívtunk, akiktől fontos információkat, véleményeket tudtunk kapni a tervben megfogalmazottak kiegészítéséhez, finomításához.

Kiskőrös, a Kiskőrösi TV interjút készít a fórum előtt

A terveket az elhangzott véleményeket figyelembe véve átdolgozzák a szakemberek, illetve hamarosan közzétesszük a honlapon.

Harta, a tervek átbeszélése

A kiskőrösi alkalomra ellátogatott a Kiskőrösi TV is és riportot készített az eseményről.

Frissítés 2015.11.02.: A honlapon elérhetők a fórumok jegyzőkönyvei (Harta, Kiskőrös, Fülöpháza)