EU-joganyag

Irányelvek

- Madárvédelmi Irányelv és függelékei – Wild Birds Directive (79/409/EEC)
- Madárvédelmi Irányelv
és függelékei - magyar nyelven
- Élőhelyvédelmi Irányelv és függelékei – Habitats Directive (92/43/EEC)
- Élőhelyvédelmi Irányelv
és függelékei - magyar nyelven

 

Kiemelten fontos részletek az irányelvekből:

6. cikkely a Natura 2000 területek kezeléséről
8. cikkely a Natura 2000 hálózat finanszírozásáról
12. cikkely a szigorú védelmet igénylő fajokról - útmutató dokumentum állatfajok védelméről

Egyéb uniós jogszabályok, határozatok

Az Európai Bizottság 2007. november 13-i határozata a pannon életföldrajzi (biogográfiai) régióba tartozó különleges természetmegőrzési területek jegyzékének elfogadásáról - ezzel a jogi aktussal a jelölt területek (pSCI) legnagyobb része jóváhagyott (SCI) státuszt kapott.