Velencei-hegység

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Velencei-hegység
Terület kódja
hudi20053
Kiterjedés (ha)
4001.23
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Veszélyeztető tényezők 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 501 - 1000 egyed C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 1000 - 1000 egyed C
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria 10000 - 10000 egyed C
Fstös ősziaraszoló Lignyoptera fumidaria - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 501 - 1000 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 2,1 10
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 444,12 11
8310 nem látogatható barlangok 1
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 4,38 0,1
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 0,1 3
1530 pannon szikesek 0,03
6190 pannon sziklagyepek 2,53 5
6250 pannon löszsztyeppek 38,99 1
6440 ártéri mocsárrétek 65,13 1
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 1,36 0,1
91F0 keményfás ligeterdők 60,02
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 32,01 0,8
91H0 pannon molyhos tölgyesek 50,71 1
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 33,27 1
91M0 pannon cseres-tölgyesek 813,95 20

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2018) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/hudi20053 Letöltés dátuma: 2018-07-23
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.