Alsó-Tápió és patakvölgyek

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Alsó-Tápió és patakvölgyek
Terület kódja
hudi20050
Kiterjedés (ha)
1801.41
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Veszélyeztető tényezők 

  • pásztorkodás felhagyása, legeltetés hiánya 
  • intenzív, vagy intenzívebb kaszálás 
  • idegenhonos inváziós fajok jelenléte 
  • kiszáradás 
  • talajfeltöltés, lecsapolás, kiszárítás, általános

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 5000 - 30000 egyed C
Homoki kikerics Colchicum arenarium 3500 - 3500 egyed C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 51 - 100 egyed C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Magyar tarsza Isophya costata 20 - 50 egyed C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 501 - 1000 egyed C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Vágó csík Cobitis elongatoides 1000 - 2500 egyed C
Réti csík Misgurnus fossilis 250 - 500 egyed C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 1001 - 10000 egyed C
Lápi póc Umbra krameri 11 - 50 egyed D
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Mocsári teknős Emys orbicularis 11 - 50 egyed C
Ürge Spermophilus citellus 11 - 50 egyed D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 29,5
6250 pannon löszsztyeppek 26,77
6260 pannon homoki gyepek 79,6
6410 kékperjés láprétek 82,4
6440 ártéri mocsárrétek 142,5
6510 üde magas füvű kaszálórétek 230,7
1530 pannon szikesek 5,94

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2019) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/hudi20050 Letöltés dátuma: 2019-08-20
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.