Északi-Gerecse

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Északi-Gerecse
Terület kódja
hudi20018
Kiterjedés (ha)
2687.12
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Veszélyeztető tényezők 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
piros kígyószisz Echium maculatum - C
Bíboros sallangvirág Himantoglossum caprinum 60 - 60 egyed C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 501 - 1000 egyed C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 251 - 500 egyed C
Magyar futrinka Carabus hungaricus - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria 2500 - 5000 egyed C
Kék pattanó Limoniscus violaceus - C
Kék pattanó Limoniscus violaceus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 2500 - 5000 egyed C
Gyászcincér Morimus funereus - C
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 5 - 50 egyed C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 20 - 100 egyed C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 501 - 1000 egyed B
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus - C
Közönséges denevér Myotis myotis 501 - 1000 egyed C
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale - C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 1 - 10 egyed C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 201 - 500 egyed C
Ürge Spermophilus citellus 10 - 50 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 26,87 1
6250 pannon löszsztyeppek 134,36 5
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 268,71 10
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 806,14 30
91H0 pannon molyhos tölgyesek 483,68 18
91M0 pannon cseres-tölgyesek 537,42 20

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2019) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/hudi20018 Letöltés dátuma: 2019-08-21
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.