Epöli szarmata vonulat

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Epöli szarmata vonulat
Terület kódja
hudi20016
Kiterjedés (ha)
1577.49
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Veszélyeztető tényezők 

  • pásztorkodás felhagyása, legeltetés hiánya

  • erdészet, erdőgazdálkodás
  • vadak károkozása (túltartott vadállomány) 
  • idegenhonos inváziós fajok jelenléte 
  • fajösszetétel változás, szukcesszió 
 
 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
piros kígyószisz Echium maculatum 101 - 250 egyed C
Bíboros sallangvirág Himantoglossum caprinum - C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria - D
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 501 - 1000 egyed C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Gyászcincér Morimus funereus - C
Ürge Spermophilus citellus 100 - 200 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 2,18
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 66,1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 302,5
6250 pannon löszsztyeppek 0,08
6430 üde-nedves magaskórósok 3,93
6440 ártéri mocsárrétek 22,2
6190 pannon sziklagyepek 2,1
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 1,78
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 1,46
91H0 pannon molyhos tölgyesek 86
91M0 pannon cseres-tölgyesek 33,8

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2019) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/hudi20016 Letöltés dátuma: 2019-08-21
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.